اخبار

1397/02/02

1397/02/02

1396/11/08
به گزارش دبیرخانه همایش بین المللی دین؛ فرهنگ و فناوری اولین نشست پنل فقه و فناوری همایش دین، فرهنگ و فناوری روز یکشنبه 96/11/8 ساعت 18:30 الی 20:30 در موسسه فتوح اندیشه برگزار شد


به گزارش دبیرخانه همایش بین المللی دین؛ فرهنگ و فناوری اولین نشست پنل فقه و فناوری همایش دین، فرهنگ و فناوری روز یکشنبه 96/11/8  ساعت 18:30 الی 20:30 در موسسه فتوح اندیشه برگزار شد.


1396/11/05
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر