این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
رئیس دومین همایش بین المللی جناب آقای دکتر حمید پارسانیا
دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر خادم حسینی
جانشین دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر مهدی نصیری
دبیر اجرایی همایش جناب آقای دکتر ناصر موسوی
مسئول دفتر دبیرخانه سرکار خانم عطوفیپوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.2)